Voorraad uitgeput.
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.

Algemene voorwaarden

1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
De aankoop van een goed via de website www.sphere-nutrition.be houdt in dat de koper zonder voorbehoud deze verkoopvoorwaarden aanvaardt. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MediFabrik. MediFabrik behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

2. IDENTIFICATIE EN ZETEL VAN DE ONDERNEMING
MediFabrik SPRL
5D, Rue du Pré à l'Aune
5330 Assesse
België
BTW : BE 0662 648 966

3. PRODUCTEN
De producten en diensten die worden aangeboden zijn de producten en diensten die worden vermeld in de catalogus op de website www.sphere-nutrition.be. De foto's van de catalogus zijn een zo getrouw mogelijke weergave, maar niet noodzakelijk perfect gelijk aan het aangeboden product. De producten die worden voorgesteld op de website, worden aangeboden voor zover de voorraad strekt. MediFabrik waakt erover dat de website up-to-date is.

4. PRIJZEN
De prijzen die worden weergegeven op de website www.sphere-nutrition.be zijn prijzen in euro inclusief belastingen die rekening houden met het btw-tarief dat op de dag van de bestelling van toepassing is. Elke wijziging van dit tarief kan een impact hebben op de prijzen van de producten en de diensten. MediFabrik behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen maar de prijs die wordt vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling is voor de koper de enige prijs die van toepassing is, behoudens de transportkosten.
De prijs die aan de klant wordt opgegeven voor de bevestiging van zijn bestelling omvat de prijs van de producten, de kosten voor de goederenafhandeling, de verpakking en het bewaren van de producten en de transportkosten.

5. GEOGRAFISCHE ZONE
De online verkoop van producten en diensten die vermeld worden op de website www.sphere-nutrition.be is voorbehouden aan kopers gevestigd in de volgende gebieden: België, Europees Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Nederland en Duitsland.

6. BESTELLINGEN
De koper die een dienst of product wil kopen moet verplicht:
- de identificatiefiche invullen met alle gevraagde contactgegevens of het klantennummer opgeven als hij er een heeft;
- online de bestelbon invullen en alle referenties van de gekozen producten of diensten opgeven;
- zijn bestelling valideren na ze te hebben gecontroleerd;
- de betaling uitvoeren overeenkomstig de voorziene voorwaarden;
- de bestelling en de betaling bevestigen.
Door de bestelling te bevestigen gaat de klant akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Hij bevestigt dat hij van de verkoopvoorwaarden kennis heeft genomen en ze perfect begrijpt en hij ziet af van zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden. Alle gegevens die verstrekt worden en de bevestiging die geregistreerd wordt, gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties. De verkoper zal de geregistreerde bestelling per e-mail bevestigen.

7. RECHT VAN TERUGTREKKING VAN DE CONSUMENTEN
De consument (elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden producten verwerft of gebruikt die op de markt aangeboden worden) heeft het recht de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de levering van het goed. Dit terugtrekkingsrecht is van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden op www.sphere-nutrition.be met uitzondering van babymelk, vloeibare voedingssupplementen met een korte houdbaarheid, medische voorzieningen en alle andere goederen met een beperkte houdbaarheid.
De terugbetaling van het terugbezorgde product gebeurt binnen een maximale termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst door de verkoper. De terugbetaling gebeurt op het factuuradres van de klant dat werd opgegeven bij de bestelling.
De klant moet op zijn kosten en op zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten in hun oorspronkelijke verpakking, intact en vergezeld van alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzing en documentatie terugsturen naar het adres opgegeven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

8. LEVERING

8.1 MediFabrik verzendt de bestelde producten in principe binnen 1-10 werkdagen naar het leveringsadres, na bevestiging van de bestelling en onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs van de bestelde producten. De leveringstermijnen die op de website worden vermeld, zijn louter indicatief. De klant kan geen schadevergoeding opeisen bij MediFabrik voor een vertraging van de levering. Als de leveringstermijn evenwel 30 kalenderdagen overschrijdt, te rekenen vanaf de volledige betaling van de bestelling, kan de verkoopovereenkomst worden verbroken en zal de koper worden terugbetaald binnen een maximale termijn van 30 kalenderdagen. Omwille van de beschikbaarheid van de bestelde producten kan een bestelling soms verschillende opeenvolgende leveringen aan de klant omvatten.

8.2 De levering gebeurt door een transporteur of via het netwerk van afhaalpunten, al naargelang de keuze van de klant:

Levering in afhaalpunten :
Bij het plaatsen van de bestelling moet de klant het afhaalpunt kiezen waar hij zijn pakje wil ophalen.
Als het pakje verstuurd is kan de klant het traject ervan volgen op de website van Mondial Relay aan de hand van het volgnummer dat MediFabrik hem bezorgt via e-mail. De klant zal er tevens via e-mail van op de hoogte worden gebracht wanneer zijn pakje beschikbaar is in het afhaalpunt. Het pakje kan worden afgehaald op voorlegging van een identiteitsdocument. De ontvangst van een pakje zal worden bevestigd met een elektronische handtekening.
Als een pakje niet wordt opgehaald binnen de 14 dagen nadat via een e-mail is gemeld dat het pakje beschikbaar is, wordt het terugbezorgd aan MediFabrik. De klant kan een tweede levering vragen op eigen kosten in zoverre het product voorradig is.

Levering op het adres van uw keuze :
Bij het plaatsen van een bestelling vermeldt de klant een leveringsadres (dat kan verschillen van het factuuradres) waarop een vertrouwenspersoon het pakje in ontvangst kan nemen. De koerier komt in de loop van de dag langs tussen 8:00 en 18:00 u van maandag tot vrijdag. Het pakje wordt enkel overhandigd tegen ondertekening.
Als het pakje verstuurd is kan de klant het traject ervan volgen op de website van DPD aan de hand van het volgnummer dat MediFabrik hem bezorgt via e-mail.

Levering in België, Luxemburg, Nederland en Duitsland door DPD :
Als de klant zijn pakje bij de eerste levering niet in ontvangst kan nemen, krijgt hij een bericht in de brievenbus dat de koerier is langsgekomen. Het pakje wordt dan de volgende werkdag opnieuw aangeboden. Als het pakje opnieuw niet geleverd kan worden, wordt een tweede bericht achtergelaten dat de koerier is langsgekomen, samen met de contactgegevens van de koerier. De klant moet dan contact opnemen met de koerier om een datum vast te leggen voor een derde en laatste poging om het pakje te leveren. Na drie mislukte pogingen wordt het pakje terugbezorgd aan MediFabrik. De klant kan een nieuwe levering vragen op eigen kosten en voor zover de voorraad strekt.

Levering in Europees Frankrijk door DPD via Exapaq :
Als de klant zijn pakje bij de eerste leveringspoging niet in ontvangst kan nemen, krijgt hij een bericht in de brievenbus dat de koerier is langsgekomen (een kaart van Exapaq). Het pakket blijft in afwachting in het magazijn van Exapaq. De klant moet dan contact opnemen met Exapaq om een nieuwe levering te regelen (per telefoon of door de Exapaq-kaart volledig ingevuld terug te sturen). Als een tweede leveringspoging wordt ondernomen en de klant het pakje nog steeds niet in ontvangst kan nemen, zal de klant een nieuwe kaart in de bus krijgen om te melden dat de koerier is langsgekomen, met dezelfde opties. Bij een derde mislukte leveringspoging wordt het pakje automatisch teruggestuurd naar MediFabrik. Het pakje blijft 10 dagen in het magazijn van Exapaq. Na die datum wordt het automatisch terugbezorgd aan MediFabrik. De klant kan een nieuwe levering vragen op eigen kosten en voor zover de voorraad strekt.

8.3 Bij de ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de ontvanger de goede staat van de geleverde goederen controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden vermeld op de gebruiksaanwijzing die hem wordt geleverd.
Als een of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger zijn eventuele voorbehoud formuleren aan de koerier. Dit voorbehoud is maar ontvankelijk als het ten laatste op het moment van de levering wordt geuit.

8.4 De volgende criteria worden beschouwd als gevallen van overmacht die MediFabrik ontheffen van zijn leveringsplicht: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en de onmogelijkheid bevoorraad te worden.

8.5 Alle producten opgegeven in de bestellingen die bij MediFabrik worden geplaatst, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van de klanten of de ontvangers van wie de naam wordt vermeld bij het leveringsadres.
De klant zal zo nodig bij ontvangst alle belastingen, rechten, heffingen en andere huidige of toekomstige lasten betalen die verschuldigd zijn voor de levering van de genoemde producten; de hoofdelijke aansprakelijkheid van MediFabrik kan wat dat betreft nooit worden ingeroepen.
De klanten en de ontvangers van de producten zullen zich onthouden van elke volledige of gedeeltelijke doorverkoop van de producten.

8.6 In geval van non-conformiteit van een verkocht product kan het worden terugbezorgd aan MediFabrik middels het voorafgaande schriftelijke akkoord van MediFabrik, dat het product zal terugnemen en omwisselen of terugbetalen. De modaliteiten voor de terugname van de goederen worden aan de klant per e-mail gecommuniceerd. Alle klachten en verzoeken tot omwisseling of terugbetaling moeten geschieden via de post op het adres dat vermeld wordt in artikel 2 van deze voorwaarden.

8.7 Voor een terugbezorging van conforme goederen (bijvoorbeeld als de klant een fout heeft gemaakt bij de bestelling) zal de klant contact moeten opnemen met MediFabrik. MediFabrik zal hem laten weten of het akkoord gaat met de retour van de goederen en wat de praktische modaliteiten zijn voor deze retour. De retourkosten zijn in elk geval voor rekening van de klant en de goederen moeten worden teruggestuurd op verantwoordelijkheid van de klant, in hun oorspronkelijke verpakking, intact en vergezeld van alle eventuele accessoires (gebruiksaanwijzing en documentatie) op het adres vermeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

9. BETAALWIJZE

De bestellingen die geplaatst worden op de website zijn contant betaalbaar via een van de volgende betaalwijzen: via Paypal, kredietkaart, debetkaart of bankoverschrijving. Voor Europees Frankrijk is betaling per cheque toegelaten.

Betaling via bankoverschrijving :
De bestelling wordt in wacht gezet tot de ontvangst van de betaling en de verzending van de goederen zal pas plaatsvinden als de bankrekening van MediFabrik afdoende is gecrediteerd. Wordt de betaling niet ontvangen binnen een termijn van 14 dagen dan wordt de bestelling als nietig beschouwd.

Betaling per cheque :
De bestelling wordt in wacht gezet tot de ontvangst van de cheque. Wordt de cheque niet ontvangen binnen een termijn van 14 dagen dan wordt de bestelling als nietig beschouwd.
De verzending van de goederen zal pas plaatsvinden wanneer de bankrekening van MediFabrik afdoende is gecrediteerd.

10. RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Alle informatie verzonden via de website www.sphere-nutrition.be is volstrekt vertrouwelijk. MediFabrik zal deze informatie niet communiceren.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle elementen van de website www.sphere-nutrition.be en de onderliggende technologie blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper. Elke persoon die deze elementen wil gebruiken, moet daarvoor voorafgaand de toestemming vragen van MediFabrik.
Op vergelijkbare wijze is elke link naar www.sphere-nutrition.be verboden, tenzij met de schriftelijke goedkeuring van MediFabrik.

12. AANSPRAKELIJKHEID
De verkoper is in het kader van het online verkoopproces enkel gehouden aan een middelenverplichting. De aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die resulteert uit het gebruik van het internet zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.
Voor alle bestellingen die worden verzonden buiten België wordt de koper beschouwd als een importeur van de bestelde producten en hij zal zich kwijten van de wettelijke verplichtingen ter zake. De klant moet zelf bij de instanties van zijn land controleren of het toegelaten is de bestelde producten te importeren.
De vermeldingen van de klant tijdens de invoer van de informatie die inherent is aan de bestelling, binden hem. MediFabrik is niet aansprakelijk voor fouten van de klant bij de invoer van de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (met name het leveringsadres en het factuuradres) en voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid de bestelde producten te leveren ten gevolge van die fouten.

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, worden geschillen betreffende de validiteit, de interpretatie en de uitvoering van deze voorwaarden, die betrekking hebben op een bedrag van meer dan € 5.000 en die niet op minnelijke wijze geschikt kunnen worden, op de volgende wijze geregeld: De partijen zullen het geschil trachten te regelen via bemiddeling overeenkomstig het bemiddelingsreglement van het Brussels Business Mediation Center, afgekort BBMC, Louizalaan 500 te 1050 Brussel (tel.: +32 (0)2 3730876, Fax: +32 (0)2 3755969, E-mail: info@bbmcmediation.be, Website: http://www.bbmcmediation.be). De bemiddeling vangt aan ten laatste 15 dagen na het verzoek tot bemiddeling dat de ene partij aan de andere partij heeft betekend en de duur van de bemiddeling kan niet langer duren dan 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen.
Als de bemiddeling mislukt en voor elk geschil met een inzet van minder dan € 5.000 zullen de partijen het geschil voorleggen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namur.
Op de geschillen die voortvloeien uit het contract of ermee verband houden, is het Belgisch recht van toepassing.

Schrijf ons als je binnen deze rubrieken geen antwoord vindt op je vraag.