Voorraad uitgeput.
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.

Wat zijn slikstoornissen ?

Definitie en beschrijving van een slikstoornis

"Dysfagie (of slikstoornissen) wordt gedefinieerd als een probleem met het transport van vast en vloeibaar voedsel van de mond naar de maag. Dysfagie is een aandoening die nog erg weinig gekend is en daarom nog steeds erg weinig herkend en optimaal ondersteund wordt."


Het slikken is een complex proces dat in drie fasen gebeurt: de orale fase, de pharyngale fase en de oesophagale fase. Dysfagie kan optreden tijdens alle drie de fasen.

Als het voedsel of de vloeistof in de luchtpijp terechtkomt, zou dit bij de patiënt een hoestreflex moeten teweegbrengen om de deeltjes uit de luchtpijp te verwijderen.

Sommige patiënten met slikstoornissen hebben echter geen hoestreflex meer en een aspiratie is dus mogelijk: één op twee aspiraties is geluidloos.

Normaal slikken

 1. Voedsel wordt gekauwd in de mond en in een bolus verzameld.
 2. De bewegingen van de tong zorgen ervoor dat de bolus naar de keel gebracht wordt.
 3. De bolus wordt verder naar de slokdarm gebracht. De luchtpijp wordt afgesloten zodat er geen voedsel of vloeistof in de luchtwegen kan terechtkomen.

Déglutition normale

Slikstoornissen

 1. Voeding stroomt van de mond naar de keelholte omdat de bolus gefractioneerd of ongecontroleerd is.
 2. Het voedsel of de vloeistof komt in de luchtpijp terecht i.p.v. in de slokdarm.
 3. Het voedsel komt terecht in de longen.

Dysphagie

Wat zijn de oorzaken van slikstoornissen ?

De belangrijkste oorzaken van slikstoornissen zijn neurologisch of leeftijd gerelateerd.

Slikstoornissen zijn een onderdeel van het natuurlijke verouderingsproces dat structurele en functionele veranderingen in het slikken veroorzaakt: verminderde spierkracht en spiermassa, verminderde speekselproductie, slechte tanden... Slikstoornissen kunnen ook het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, zoals Alzheimer, Parkinson, Huntington enz... Mond- of keelkanker, gastro-oesofagale reflux, een radio- of chemotherapie zijn ook mogelijke oorzaken van slikstoornissen.

Wie zijn de patiënten met een hoog risico op slikstoornissen ?

Slikstoornissen zijn een reëel probleem voor de volksgezondheid als gevolg van de toename van het aantal oudere patiënten. 10 tot 15% van de gehospitaliseerde patiënten (nog meer in geriatrie) en 50% van de bewoners in rusthuizen lijden aan slikstoornissen.

Sommige mensen hebben een verhoogd risico op slikstoornissen, en deze ziekte treft onder meer :

 • 50% tot 80% van de patiënten met Parkinson;
 • 10% van de patiënten met dementie of Alzheimer;
 • 60% van de post-CVA patiënten.

Wat zijn de gevolgen van slikstoornissen ?

Slikstoornissen verminderen de levenskwaliteit van de patiënten, omdat het:

 • tot een progressief isolement en tot depressie kan leiden
 • angst bij het eten of drinken kan veroorzaken wat tot ondervoeding en / of uitdroging kan leiden
 • een hogere mortaliteit kan veroorzaken

Hoe aangepaste dranken & voeding kiezen ?

Patiënten met slikstoornissen vragen een aangepaste voedingsondersteuning

Patiënten met slikproblemen moeten voeding & dranken met een aangepaste consistentie krijgen om te voorkomen dat kleine deeltjes in de luchtpijp terechtkomen.

Er zijn drie stadia van slikstoornissen, in volgorde van ernst : stadium 1, stadium 2, stadium 3. De consistentie die de patiënt nodig heeft, hangt af van het stadium van zijn slikstoornissen.

Een patiënt met slikstoornissen kan alleen homogene of gepureerde voeding eten die dankzij een amylaseresistent verdikkingsmiddel tot de juiste consistentie werd gebracht.

Dranken voor een patiënt met slikstoornissen dienen ook met een amylaseresistent verdikkingsmiddel verdikt te worden.

Stadia Dysfagie

Waarom voor een amylaseresistent verdikkingsmiddel kiezen ?

Speekselamylase is een enzym dat in het speeksel wordt aangetroffen en dat koolhydraten hydrolyseert. Concreet wil dit zeggen dat voedingsmiddelen op basis van zetmeel in de mond vloeibaar gemaakt worden door de werking van het amylase.

Het is daarom belangrijk dat het verdikkingsmiddel gebruikt voor het verdikken van voedsel en dranken amylaseresistent is. Op deze voorwaarde kan de patiënt veilig slikken.

U vindt alle voedingsproducten die specifiek bedoeld zijn voor slikstoornissen op de volgende pagina : Voeding voor personen met een slikstoornis.